» » » » Мопассан Де - Воўк (на белорусском языке)


Авторские права

Мопассан Де - Воўк (на белорусском языке)

Здесь можно скачать бесплатно "Мопассан Де - Воўк (на белорусском языке)" в формате fb2, epub, txt, doc, pdf. Жанр: Проза. Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и SMS на сайте LibFox.Ru (ЛибФокс) или прочесть описание и ознакомиться с отзывами.
Рейтинг:
Название:
Воўк (на белорусском языке)
Автор:
Издательство:
неизвестно
Жанр:
Год:
неизвестен
ISBN:
нет данных
Скачать:

99Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Как получить книгу?
Оплатили, но не знаете что делать дальше? Инструкция.

Описание книги "Воўк (на белорусском языке)"

Описание и краткое содержание "Воўк (на белорусском языке)" читать бесплатно онлайн.
Де Мопассан Ги

Воўк (на белорусском языке)

Гi дэ Мапасан

Воўк

Пераклад: Сяргей Мурашка

Гiсторыю гэту пачуў я ад старога маркiза д'Арвiля, калi на дзень св. Гюбэра - заступнiка ўсiх паляўнiчых - мы сабралiся на вячэру ў барона дэ Равэля.

Цэлы дзень мы палявалi аленя, i толькi маркiз застаўся ў замку, бо нiколi не паляваў.

Вячэра зацягнулася, i ўсе гаварылi пра спосабы знiшчэння жывёл. Нават жанчыны захапiлiся крывавымi i часта няскладнымi апавяданнямi мужчын, а тыя гучна гаманiлi, размахвалi рукамi, каб паказаць, як паляўнiчы ловiць i б'е звера.

Пан д'Арвiль быў добры апавядальнiк, хiба што гаварыў трошкi напышлiва, але ж i вельмi цiкава. Адчувалася, што ён няраз расказваў гэту гiсторыю, бо гаварыў хутка, трапна i дасцiпна.

- Панове, нi я, нi мой бацька, нi дзед, нi прадзед нiколi не палявалi, хоць прадзед i быў сынам чалавека, якi паляваў больш за вас усiх. Ён памёр у 1764 годзе, i я раскажу, як гэта здарылася.

Яго звалi Жан, у яго былi жонка i сын, якi мне стаў прапрадзедам, i разам з малодшым братам Франсуа д'Арвiлем яны жылi ў нашым лясным замку ў Латарынгii.

Праз паляванне Франсуа д'Арвiль так i не ажанiўся.

Круглы год браты няспынна, нястомна, без адпачынку палявалi. Яны любiлi i разумелi толькi паляванне, гаварылi i жылi толькi полем.

Дзiкая, неўтаймаваная прага забрала iх душы, спапяляла iх, не пакiнуўшы месца iншым пачуццям.

Яны забаранiлi трывожыць iх на паляваннi, што б там нi рабiлася на свеце. Прапрадзед мой нарадзiўся, калi яго бацька гнаўся за лiсам, але Жан д'Арвiль не спынiў каня, а толькi крыкнуў: "А каб цябе! Гэты нягоднiк мог бы дачакацца канца ловаў!"

Брат Франсуа быў яшчэ больш апантаны. Устаўшы з ложка, ён iшоў аглядаць сабак i коней, страляў птушак над замкам перад выправай на якога буйнога звера.

У наваколлi iх звалi пан Маркiз i Панiч, i гэта было натуральна, бо тагачаснае, спадчыннае дваранства адрознiвалася ад сённяшняй выпадковай знацi, якая ў тытулах iмкнецца замацаваць сыходную iерархiю. Тады разумелi, што ад нараджэння сын маркiзаў з'яўляецца такiм самым графам, а дзiця вiконта баронам, як генералава немаўля - палкоўнiкам. А ў наш час пустыя славалюбцы ганарацца гэткай прыдумкай.

Вернемся, аднак, да продкаў.

Казалi, што былi яны вельмi высокiя, кашчавыя, калматыя, утрапёныя i мужныя. А малодшы брат, на галаву вышэйшы за старэйшага, паводле легенды, якой ён хвалiўся, меў такi моцны голас, што ў лесе трымцеў кожны лiсток, калi ён крычаў.

Вось, мусiць, цiкава было паглядзець, калi абодва волаты ў шпорах, абжаргаўшы коней, ехалi паляваць.

I вось, у зiму 1764 года, затрашчалi сiберныя маразы, i ваўкi залютавалi.

Яны нават нападалi на запозненых сялян, бегалi па вулiцах, вылi ад золку да золку i спусташалi хлявы.

А неўзабаве пайшлi чуткi. Людзi расказвалi пра вялiзнага ваўка светла-шэрай, амаль белай масцi, якi з'еў двое дзяцей, адгрыз руку ў жанчыны, перарэзаў усiх вартавых сабак у наваколлi, без страху пераскокваў цераз платы i гойсаў па дварах. Усе бажылiся, што ад яго дыхання трапяталi агеньчыкi лiхтароў. I жах пасялiўся ў вёсках. Нiхто больш не адважваўся ў прыцемках ступiць за парог сваёй хаты, бо, здавалася, з цемры штомомант мог выслiзнуць грозны цень.

Браты д'Арвiль вырашылi знайсцi i забiць ваўка. Яны склiкалi ўсю мясцовую знаць на вялiкае паляванне.

Ды ўсё было марна. Дарма аб'язджалi яны лясы, прадзiралiся праз зараснiкi - воўк знiк. Часам яны забiвалi шэрага, але не таго. А на другую ноч, быццам з помсты, воўк кiдаўся на падарожнага цi рэзаў карову i заўсёды далёка ад мясцiны, дзе яго шукалi.

Нарэшце, аднае ночы, ён дапаў да замкавага свiнарнiка i зарэзаў двух самых вялiкiх япрукоў.

Абодва браты запалiлiся гневам, палiчылi, што гэтым дзёрзкiм нападам пачвара здзекуецца з iх i кiдае выклiк. Яны ўзялi моцных, звычных да ловаў на буйнога драпежнага звера ганчакоў i, шалеючы ад лютасцi, кiнулiся ў пагоню.

Ад свiтання да тае пары, калi высокiя дрэвы голым галлём працiнаюць чырвоны сонечны дыск, яны прадзiралiся праз густыя лясы, але нiчога не знайшлi.

Нарэшце, злыя i расчараваныя, яны пусцiлi павады i ехалi па зарослай прасецы, збянтэжаныя ад таго, што воўк здолеў абвесцi вакол пальца такiх спрактыкаваных паляўнiчых, як раптам iх ахапiў несвядомы страх.

Старэйшы брат сказаў:

- Нейкi надта незвычайны звер. Ён думае па-чалавечы.

Малодшы адказаў:

- А можа, варта, каб наш стрыечнiк бiскуп блаславiў кулю альбо якi святар замовiў яе.

Яны змоўклi. Жан зноў пачаў:

- Бач, сонца заходзiць. Зноў сёння ўночы ваўчуга кiнецца на некага.

Ён не дагаварыў, як яго конь стаў дыба, а братаў пачаў неспакойна кiдацца. Перад iмi раскiнуўся голы хмызняк, i менавiта адтуль выйшаў вялiзны звер i пабег да лесу.

Браты радасна зацюгакалi, схiлiлiся над грывамi моцных коней, усiм целам штурхнулi iх уперад, i тыя ад крыку, прымусу, галасу i шпораў пусцiлiся ў такi галоп, што здалося, быццам дужыя верхаўцы нагамi зацiскалi цяжкiх коней i ляцелi ў паветры.

Што было духу iмчалi яны, прадзiралiся праз гушчары, адольвалi яры, падымалiся на ўзгоркi, спускалiся ў лагчыны i штосiлы трубiлi ў рог, гукаючы слуг i сабак.

I раптам у разгар гэтай шалёнай пагонi мой прашчур стукнуўся галавою аб вялiкае рала, якое рассекла яму чэрап. Мёртвы, ён зляцеў на зямлю, а спуджаны конь памчаўся далей i знiк у лясным змроку.

Малодшы д'Арвiль саскочыў з каня, падхапiў брата на рукi i заўважыў, што з раны на галаве цякуць кроў i мазгi.

Ён сеў побач з целам, паклаў сабе на каленi разбiтую, чырвоную ад крывi галаву i моўчкi глядзеў на нерухомы братаў твар. Потым яго ахапiў нечуваны дагэтуль страх, страх перад цемрай, перад самотай у бязлюдным лесе, а таксама страх перад жахлiвым ваўком, якi, помсцячы за сябе, толькi што забiў яго брата.

Згусцiлiся прыцемкi, ад пранiзлiвага холаду патрэсквалi дрэвы. Франсуа калацiла, ён больш не мог тут нi хвiлiны заставацца, ён устаў i ледзь не самлеў. У лесе было цiха, не чулася нi сабачага брэху, нi спеву рога; нябачны абшар маўчаў, i штосьцi жахлiвае, вусцiшнае вiсела ў змрочнай цiшынi сцюдзёнага вечара.

Ён падхапiў на свае магутныя рукi вялiкае Жанава цела, падняў яго i паклаў на сядло, каб везцi ў замак. Ён няспешна паехаў па лесе, здурнелы ад страшных, пагрозлiвых, неадступных прывiдаў.

I раптам на ахутанай ноччу сцежцы прамiльгнуў чыйсьцi вялiкi цень. Гэта быў звер. Паляўнiчы скалануўся ад жаху, кроплi халоднага поту скацiлiся ў яго па спiне, ён шырока, як апанаваны д'яблам манах, перажагнаўся, напалоханы нечаканым вяртаннем злавеснага прыхадня. Але тут яго позiрк упаў на нерухомае цела, i раптам, перайшоўшы ад страху да шаленства, Франсуа страсянуўся ад неўтаймоўнай лютасцi.

Ён прышпорыў каня i пагнаўся за ваўком.

Ён цкаваў яго ў гушчары, у ярах, у барах i гаях, якiх больш не пазнаваў, бо не зводзiў вачэй са светлага ценю, што ў густой начной цемры бег наперадзе.

Здавалася, яго конь таксама набыў незвычайную моц i запал. З выцягнутай храпай, з нябожчыкам упоперак сядла, ён нёсся наперад i чапляўся бакамi аб дрэвы, бiў нагамi па камянях. Калючкi выдзiралi ў яго шэрсць, храпа натыкалася на тоўстыя ствалы i пакiдала на iх кроў, шпоры выдзiралi шматкi скуры.

I раптам, калi над пагоркамi заззяла поўня, воўк i коннiк выскачылi з лесу i рынулiся ў лагчыну. Дно яе было завалена каменнем, а з бакоў уздымалiся высокiя скалы, выйсця адтуль не было; зацкаваны, воўк азiрнуўся.

Франсуа радасна крыкнуў, а рэха надхапiла i пракацiла па скалах яго зычны крык, ён саскочыў з каня з цесаком у руцэ.

Гатовы змагацца, воўк натапырыўся i выгнуў хiб, вочы ў яго ззялi, як зоркi. Але перад тым як пачаць, дужы паляўнiчы падхапiў брата, пасадзiў яго на валун, абклаў каменнем скрываўленую галаву i закрычаў яму ў самыя вушы, быццам глухому: "Глядзi, Жан, глядзi!"

I ён кiнуўся на пачвару. Ён мог бы перакулiць гару, голымi рукамi раструшчыць камень. Звер хацеў глэмнуць яго i выпусцiць вантробы, але Франсуа ўхапiў ваўка за хiб i, нават не скарыстаўшы зброi, пачаў павольна сцiскаць яму горла, адчуваючы, як цiшэе дыханне i спыняецца сэрца. Ён смяяўся ад дзiкай радасцi, усё мацней сцiскаючы ваўка ў смяротных абдымках, i ў захапленнi крычаў: "Глядзi, Жан, глядзi!" Воўк перастаў змагацца, яго цела абмякла. Ён сканаў.

Тады Франсуа ўзяў яго на рукi, падышоў i кiнуў брату пад ногi, пяшчотна паўтараючы: "Глядзi, глядзi, глядзi, Жан, вось ён!"

Пасля адно на адно ён паклаў целы на сядло i паехаў дамоў.

У слязах i радасцi - зусiм як Гарганцюа, калi нарадзiўся Пантагруэль, - ён вярнуўся ў замак. Ён заходзiўся пераможным крыкам i тупаў нагамi ад радасцi, што забiў звера; ён енчыў i рваў бараду ў адчаi ад братавай смерцi.

I часта пазней, калi яму даводзiлася расказваць пра гэты выпадак, ён гаварыў са слязамi на вачах: "Каб толькi бедны Жан змог паглядзець, як я задушыў ваўка, ён бы памёр спакойна, я веру!"

Удава майго продка выхавала ў сына-сiраты агiду да палявання, i гэтае пачуццё праз пакаленнi перадалося i мне.

Маркiз д'Арвiль змоўк. Нехта спытаўся:

- Тое, што вы расказалi, гэта легенда?


На Facebook В Твиттере В Instagram В Одноклассниках Мы Вконтакте
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воўк (на белорусском языке)"

Книги похожие на "Воўк (на белорусском языке)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.


Понравилась книга? Оставьте Ваш комментарий, поделитесь впечатлениями или расскажите друзьям

Все книги автора Мопассан Де

Мопассан Де - все книги автора в одном месте на сайте онлайн библиотеки LibFox.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мопассан Де - Воўк (на белорусском языке)"

Отзывы читателей о книге "Воўк (на белорусском языке)", комментарии и мнения людей о произведении.

А что Вы думаете о книге? Оставьте Ваш отзыв.